plantago: (Default)
[personal profile] plantago
Прочитав черговий допис Дениса Казанського, що нинішні поразки є закономірними бо ми за 23 роки, як то кажуть, "просрали всі полімери". Ну так, поляки молодці, що розвивали економіку і розбудовували свою країну, а українці цим не займались. Але. Чи можливо було тоді, у 1991 році проводити реформи типу польських? коли дуже й дуже значна частина громадян України від незалежності хотіла щоб не було дефіциту і у магазинах можна було купувати якісні закордонні товари? Особисто я в тому сумніваюсь.
Так, у нас економічні реформи проведені найгірше з усього колишнього СРСР, власне вони в нас фактично не проведені, на відміну від Росії, Казахстану і навіть Білорусі. Однак я не згоден, що нічого хорошого за цей період не було - йшла трансформація суспільства, виникали оті самі "паростки нової України", умовно кажучи, ми з "мишок" ставали "їжачками". І особисто моя думка - не факт, що хтось з екс-СРСР (крім Прибалтики, яка була особлива навіть до 91 року, їх правильніше порівнювати не з "братськими народами", а з країнами "соц.табору суворого режиму") досягнув кращих результатів, хіба Грузія та й то - далеко не факт. Ну просто ось такий в нас шлях - гуманітарно-антиекономічний.

А міняти одночасно і суспільство, і економіку спробував Горбачов.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

plantago: (Default)
plantago

March 2016

M T W T F S S
 123456
78910111213
1415161718 1920
21222324252627
28293031   

Expand Cut Tags

No cut tags